KTW

Inwestor

TDJ

TDJ

Od kilku lat TDJ konsekwentnie prowadzi proces dywersyfikacji portfela branż, w których realizuje swoje projekty inwestycyjne

Wychodząc od górnictwa węgla kamiennego, poprzez szereg akwizycji i fuzji, TDJ zbudowało mocną pozycję w branżach pokrewnych – w segmencie energetyki, górnictwie odkrywkowym, systemach przeładunkowych, rynku offshore, konstrukcjach stalowych oraz odlewnictwie.

Aktualnie firma, posiadająca pakiety kontrolne trzech spółek z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, jest właścicielem 22 zakładów produkcyjnych zatrudniających ponad 7900 pracowników. Całość działań inwestycyjnych TDJ nadzoruje jej właściciel Tomasz Domogała.

TDJ Estate

TDJ Estate to jeden z pięciu filarów TDJ, polskiej prywatnej firmy inwestycyjnej, której łączna kapitalizacja wynosi 3 mld PLN

TDJ Estate bazując na doświadczeniu biznesowym oraz znaczącym i stabilnym kapitale własnym, w pierwszej kolejności zajął się zwiększaniem efektywności majątku nieprodukcyjnego TDJ, systematycznie realizując coraz bardziej złożone przedsięwzięcia m.in. w obszarze nieruchomości mieszkaniowych i land developingu.

Dzięki realizowanej polityce kadrowej, TDJ Estate dysponuje dużym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami branżowymi, przy równoczesnej dynamice, energii i otwartości typowej dla rozwijających się zespołów. Model biznesowy spółki zakłada angażowanie przy poszczególnych projektach najwyższej klasy partnerów zewnętrznych, specjalizujących się w swoich dziedzinach.

TDJ Estate

Kontakt

Działu Wynajmu

Kamil Krępa

kom. +48 663 707 147
tel. +48 32 832 00 20
e-mail: kamil.krepa@tdj.pl

Szymon Grabara

kom. +48 663 701 372
tel. +48 32 832 00 20
e-mail: szymon.grabara@tdj.pl

Media

Imago Public Relations

ul. Dworska 1
40-584 Katowice

Daniel Muc

kom. +48 609 808 118
tel. +48 32 254 21 57
e-mail: d.muc@imagopr.pl

Inwestor

TDJ Sp. z o.o.

al. W. Roździeńskiego 1a
40-202 Katowice

tel. +48 32 832 00 00
e-mail: estate@tdj.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000286498
NIP 6342645499
REGON 240696292
Kapitał zakładowy 3 447 606,00 PLN
opłacony w całości