KTW

Inwestor

Grupa TDJ

Grupa TDJ

Od kilku lat Grupa TDJ konsekwentnie prowadzi proces dywersyfikacji portfela branż, w których realizuje swoje projekty inwestycyjne

Wychodząc od górnictwa węgla kamiennego, poprzez szereg akwizycji i fuzji, Grupa zbudowała mocną pozycję w branżach pokrewnych – w segmencie energetyki, górnictwie odkrywkowym, systemach przeładunkowych, rynku offshore, konstrukcjach stalowych oraz odlewnictwie.

Aktualnie Grupa TDJ, posiadająca pakiety kontrolne trzech spółek z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, jest właścicielem 16 zakładów produkcyjnych zatrudniających ponad 5 tys. pracowników. Całość działań inwestycyjnych Grupy nadzoruje jej właściciel Tomasz Domogała.

TDJ Estate

TDJ Estate to jeden z pięciu filarów Grupy TDJ, polskiej prywatnej firmy inwestycyjnej, której łączna kapitalizacja wynosi 1,65 mld PLN

TDJ Estate bazując na doświadczeniu biznesowym oraz znaczącym i stabilnym kapitale własnym, w pierwszej kolejności zajął się zwiększaniem efektywności majątku nieprodukcyjnego Grupy, systematycznie realizując coraz bardziej złożone przedsięwzięcia m.in. w obszarze nieruchomości mieszkaniowych i land developingu.

Dzięki realizowanej polityce kadrowej, TDJ Estate dysponuje dużym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami branżowymi, przy równoczesnej dynamice, energii i otwartości typowej dla rozwijających się zespołów. Model biznesowy spółki zakłada angażowanie przy poszczególnych projektach najwyższej klasy partnerów zewnętrznych, specjalizujących się w swoich dziedzinach.

TDJ Estate

Kontakt

Działu Wynajmu

TDJ Estate Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 41
40-698 Katowice

KRS 0000286498
NIP 634-264-54-99
REGON 240696292

Kamil Krępa

kom. +48 663 707 147
tel. +48 32 832 00 20
e-mail: kamil.krepa@tdjestate.pl

Media

Imago Public Relations

ul. Dworska 1
40-584 Katowice

Marta Stach

kom. +48 609 808 119
tel. +48 32 608 29 85
e-mail: m.stach@imagopr.pl

Inwestor

TDJ Spółka Akcyjna

ul. Armii Krajowej 51
40-698 Katowice

tel. +48 32 832 00 00
e-mail: biuro@tdjestate.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000361419
NIP 635-00-00-825
REGON 003501895
Kapitał zakładowy 3 447 606,00 PLN
opłacony w całości