KTW

dostępny potencjał

Metropolia

Katowice z sąsiednimi miastami tworzą największy po Warszawie obszar metropolitalny w Polsce. Zlokalizowany 45 minut jazdy samochodem od Krakowa organizm miejski dysponuje potencjałem porównywalnym ze stolicami średnich krajów europejskich.

Porównanie obszarów metropolitalnych

 • Kopenhaga km2teren 2 mln — ludność
 • Katowice km2teren 2 mln — ludność
 • Praga km2teren 1,9 mln — ludność
 • Dublin km2teren 1,7 mln — ludność

OECD 2006, 2012 GUS 2015

Procent PKB kraju poszczególnych obszarów metropolitalnych

 • % Warszawa
 • % Katowice
 • % Kraków
 • 3 % Wrocław

OECD 2010

Transport

Katowice i obszar metropolitalny to jeden z najlepiej skomunikowanych regionów w Polsce i środkowo-wschodniej Europie. Wysoką sprawność systemu transportowego zapewniają dwie autostrady, drogi krajowe i regionalne, rozbudowana infrastruktura kolejowa oraz 3 lotniska w promieniu 60 minut jazdy samochodem.

%

Udział inwestorów sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych, którzy zainwestowali w Katowicach i dobrze oraz bardzo dobrze oceniają dostępność komunikacyjną tego miejsca (ABSL)

Przemysł

Punktem wyjścia opowieści o gospodarce Katowic i regionu jest dynamicznie modernizowany przemysł, zwłaszcza w sektorze prywatnym. Jego gruntowne zmiany możliwe są dzięki efektywnemu zarządzaniu, miliardom dolarów inwestycji zagranicznych oraz przede wszystkim dzięki kadrze ponad 600 tys. osób pracujących w tym sektorze.

 • 1 miejsce

  Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w europejskim rankingu stref ekonomicznych zorganizowanym przez centrum badawcze Financial Times w 2015 r.

 • FAMUR — światowy producent maszyn i urządzeń w górnictwie podziemnym, odkrywkowym, energetyce oraz sektorze przeładunkowym

 • General Motors Manufacturing — 4000 zatrudnionych

 • Flytronic

  Twórca bezzałogowych samolotów obserwacyjnych

  www.flytronic.pl Materiały Flytronic sp. z o.o.
 • Future-Processing

  Jeden z największych w kraju eksporterów produktów i usług IT

  www.future-processing.pl Materiały Future-Procesing
 • Digital Core Design

  Globalny twórca i dystrybutor komponentów specjalistycznych układów scalonych

  www.dcd.pl

Innowacje

Blisko ćwierć miliona lokalnych firm wpływa na kondycję gospodarki. Nowatorskie rozwiązania informatyczne, zaawansowane technologie, najwyższej jakości usługi specjalistyczne - o konkurencyjności regionalnej gospodarki w coraz większym stopniu świadczą firmy opierające swoją działalność na wiedzy.

GUS, 2014

Mieszkańcy

W sumie w całym katowickim obszarze metropolitalnym ponad 1,2 mln osób jest aktywnych zawodowo, a kolejnych 100 tys. studiuje na 25 uczelniach.

Dużym atutem mieszkańców jest wysoka deklarowana znajomość języków obcych wśród osób poszukujących pracy - 90% z nich posługuje się językiem angielskim, 44% niemieckim, 28% rosyjskim, 14% francuskim, a 12% włoskim albo hiszpańskim.

%

Udział inwestorów sektora nowoczesnych usług biznesowych, którzy zainwestowali w Katowicach i dobrze oraz bardzo dobrze oceniają dostepność wysoko wykwalifikowanej kadry (ABSL)

Porównanie liczby mieszkańców w polskich
obszarach metropolitalnych

 • Metropolia Warszawa 3,1 mln
 • Katowice i obszar metropolitalny 2,2 mln
 • Metropolia Kraków 1,5 mln
 • Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot 1,3 mln
 • Metropolia Łódź 1,2 mln
 • Metropolia Poznań 1 mln
 • Metropolia Wrocław 0,9 mln

≈ 0,4 mln
GUS, dane pod koniec 2014

Sektor BPO/SSC/ITO/R&D

Obecnie w Katowicach i miastach ościennych funkcjonuje 70 centrów nowoczesnych usług biznesowych zatrudniających ponad 17 tys. osób, w tym 12 tys. w centrach z kapitałem zagranicznym. Do najważniejszych inwestorów w tej branży należą:Arcelormittal, Bombardier, Capgemini, Ericsson, Hireright, IBM, ING, Kroll Ontrack, Mentor Graphics, OEX, Oracle, Perform Media, PWC, Rockwell Automation, SII, Steria, Teleperformance, Unilever i Wipro.

Procesy realizowane przez katowickie placówki sektorów:

Szacunki ABSL na I kw. 2016.