dostępny potencjał

Metropolia

Katowice z sąsiednimi miastami tworzą największy po Warszawie obszar inwestycyjny Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Zlokalizowany 45 minut jazdy samochodem od Krakowa organizm miejski dysponuje potencjałem porównywalnym ze stolicami średnich krajów europejskich.

Porównanie obszarów metropolitalnych

 • Kopenhaga km2teren 2 mln — ludność
 • Metropolia GZM km2teren 2.3 mln — ludność
 • Praga km2teren 1,9 mln — ludność
 • Dublin km2teren 1,7 mln — ludność

OECD 2006, 2012 GUS 2015

Procent PKB kraju poszczególnych obszarów metropolitalnych

 • % Warszawa
 • % Metropolia GZM
 • % Kraków
 • 3 % Wrocław

GUS 2018

Transport

Katowice i obszar metropolitalny to jeden z najlepiej skomunikowanych regionów w Polsce i środkowo-wschodniej Europie. Wysoką sprawność systemu transportowego zapewniają dwie autostrady, drogi krajowe i regionalne, rozbudowana infrastruktura kolejowa oraz 3 lotniska w promieniu 60 minut jazdy samochodem.

%

Udział inwestorów sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych, którzy zainwestowali w Katowicach i dobrze oraz bardzo dobrze oceniają dostępność komunikacyjną tego miejsca (ABSL)

Przemysł

Punktem wyjścia opowieści o gospodarce Katowic i regionu jest dynamicznie modernizowany przemysł, zwłaszcza w sektorze prywatnym. Jego gruntowne zmiany możliwe są dzięki efektywnemu zarządzaniu, miliardom dolarów inwestycji zagranicznych oraz przede wszystkim dzięki kadrze ponad 600 tys. osób pracujących w tym sektorze.

 • 7 miejsce

  Katowic w rankingu "Miast przyszłości 2019/20" fDi.

 • FAMUR — światowy producent maszyn i urządzeń w górnictwie podziemnym, odkrywkowym, energetyce oraz sektorze przeładunkowym

 • General Motors Manufacturing — 4000 zatrudnionych

 • Flytronic

  Twórca bezzałogowych samolotów obserwacyjnych

  www.flytronic.pl Materiały Flytronic sp. z o.o.
 • Future-Processing

  Jeden z największych w kraju eksporterów produktów i usług IT

  www.future-processing.pl Materiały Future-Procesing
 • Digital Core Design

  Globalny twórca i dystrybutor komponentów specjalistycznych układów scalonych

  www.dcd.pl

Innowacje

Blisko ćwierć miliona lokalnych firm wpływa na kondycję gospodarki. Nowatorskie rozwiązania informatyczne, zaawansowane technologie, najwyższej jakości usługi specjalistyczne - o konkurencyjności regionalnej gospodarki w coraz większym stopniu świadczą firmy opierające swoją działalność na wiedzy.

GUS, 2014

Mieszkańcy

W sumie w całym katowickim obszarze metropolitalnym ponad 1,36 mln osób jest aktywnych zawodowo, a kolejne 120 tys. studiuje na 26 uczelniach.

Dużym atutem mieszkańców jest wysoka deklarowana znajomość języków obcych wśród osób poszukujących pracy - 90% z nich posługuje się językiem angielskim, 44% niemieckim, 28% rosyjskim, 14% francuskim, a 12% włoskim albo hiszpańskim.

%

Udział inwestorów sektora nowoczesnych usług biznesowych, którzy zainwestowali w Katowicach i dobrze oraz bardzo dobrze oceniają dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry (ABSL)

Porównanie liczby mieszkańców w polskich
obszarach metropolitalnych

 • Metropolia Warszawa 3,1mln
 • Katowice i obszar metropolitalny 2,3mln
 • Metropolia Kraków 1,5 mln
 • Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot 1,5 mln
 • Metropolia Łódź 1,2 mln
 • Metropolia Wrocław 1,2 mln
 • Metropolia Poznań 1 mln

≈ 0,4 mln
GUS, dane pod koniec 2018

Sektor BPO/SSC/ITO/R&D

Obecnie w Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii funkcjonują 102 centra nowoczesnych usług biznesowych, które zatrudniają ponad 23,5 tys. osób, w tym 17 tys. w centrach z kapitałem zagranicznym. Do najważniejszych inwestorów w tej branży należą:Arcelormittal, Asseco, Bombardier, Capgemini, DAZN, Ericsson, Fujitsu Global Delivery Center, Hireright, Honeywell, Huawei, IBM, ING, Kroll KLDiscovery Ontrack, Mentor Graphics, OEX, Oracle, Perform Media, PWC, Rockwell Automation, SII, Steria, Teleperformance, Unilever i Wipro.

Procesy realizowane przez katowickie placówki sektorów:

ABSL, Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Katowicach, 2019.

Skontaktuj się z nami