Inwestor

TDJ

Od kilku lat TDJ konsekwentnie prowadzi proces dywersyfikacji portfela branż, w których realizuje swoje projekty inwestycyjne

TDJ jest rodzinną firmą inwestycyjną prowadzącą sziałalność w wielu sektorach gospodarki. Inwestując w starannie dobrane przedsięwzięcia zespół TDJ buduje ich długotrwałą wartość w obszarach Equity, Venture, Estate, Finance i Foundation. Fundamentem działalności firmy są ludzie.

Wierzymy, że sukces skorelowany jest z indywidualnymi osiągnięciami pracowników. To właśni oni decydują o kierunkach naszego rozwoju i mają realny wpływ na kształt naszych inwestycji.

TDJ Estate

TDJ Estate jest jednym z obszarem
działalności TDJ. Spółka aktywnie działa na rynku nieruchomości od 2013 roku rozwijając swoje kompetencje w sektorach budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego, land developingu i logistyki.

TDJ Estate bazując na doświadczeniu biznesowym oraz znaczącym i stabilnym kapitale własnym, w pierwszej kolejności zajął się zwiększaniem efektywności majątku nieprodukcyjnego TDJ, systematycznie realizując coraz bardziej złożone przedsięwzięcia m.in. w obszarze nieruchomości mieszkaniowych i land developingu.

Dzięki realizowanej polityce kadrowej, TDJ Estate dysponuje dużym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami branżowymi, przy równoczesnej dynamice, energii i otwartości typowej dla rozwijających się zespołów. Model biznesowy spółki zakłada angażowanie przy poszczególnych projektach najwyższej klasy partnerów zewnętrznych, specjalizujących się w swoich dziedzinach.

TDJ Estate

Kontakt

Działu Wynajmu

TDJ Estate Sp. z o.o.

al. W. Roździeńskiego 1a
40-202 Katowice

KRS 0000286498
NIP 634-264-54-99
REGON 240696292

Agnieszka Kopczyk

kom. +48 887 781 258
e-mail: agnieszka.kopczyk@tdj.pl

Szymon Grabara

kom. +48 663 701 372
e-mail: szymon.grabara@tdj.pl

Media

Imago Public Relations

ul. Dworska 1
40-584 Katowice

Ewa Cuber

kom. +48 609 883 545
tel. +48 32 608 29 85
e-mail: ewa.cuber@imagopr.pl

Inwestor

TDJ Sp. z o.o.

al. W. Roździeńskiego 1a
40-202 Katowice

tel. +48 32 832 00 00
e-mail: estate@tdj.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000361419
NIP 635-00-00-825
REGON 003501895
Kapitał zakładowy 2 051 000,00 PLN
opłacony w całości

Skontaktuj się z nami